Tedarikçi Davranış Kuralları

Amaç:

Stoktaniste.com tedarikçi kuralları, tedarikçilerimizin ve onların alt tedarikçilerinin stoktaniste.com ile ticari ilişkilerinde uymalarını istediğimiz, standartları ve temel ilkeleri tanımlamaktadır. Stoktaniste.com tedarikçileri ile ilişkilerinde uyguladığı bu kurallar ile tedarik sürecinde sorumluluk sahibi, kalite ve iş yürütme hedefine uygun davranan tedarikçilerle ilişkilerin kurulmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir. Tedarikçilerimizden, iş etiği kurallarımıza ve değerlerimize bağlı kalmalarını ve sektörümüzde uygulanmakta olan kurallara ve uygulamalara saygı göstermelerini talep etmekteyiz. Bu davranış kuralları, stoktaniste.com’a ürün sağlayan tüm tedarikçiler için geçerlidir. Tedarikçilerimizden, bu davranış kurallarında ifade edilen ilkelere uymaları beklenmektedir.

Kapsam:

Kurallar’da öngörülen standartlar, hepsiburada.com’un ticari faaliyette bulunduğu, tedarikçinin ana firması, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin yanı sıra daimi personeli, geçici personeli, sözleşmeli temsilcileri ve göçmen işçiler dahil olmak üzere tüm çalışanları kapsayan, tedarikçiye ilişkin beklentilerini ortaya koymaktadır.

Uygulama Esasları:

Kurallar’ın kabulü, her stoktaniste.com tedarik sözleşmesinin ön koşuludur. Kurallar’a atıfta bulunulan sipariş emrinin kabulü suretiyle tedarikçi, tüm faaliyetlerinin bu kurallarda yer alan kayıtlara tabi olduğunu taahhüt eder. Bu kurallara uyulduğunun kanıtlanması, tedarikçi açısından herhangi bir üçüncü şahıs faydalanma hakkı doğurmaz. Kurallarda belirtilen standartlar, tedarikçiler ile hepsiburada.com arasındaki yasal anlaşma veya sözleşme hükümlerinin yerine geçmez ve bunlara ektir.